Tamboer-Majoor

De tamboer-majoor of tamboer-maître, is de persoon die bij wandelconcerten en plechtigheden voor het harmonieorkest loopt. Hij hanteert een mace (tamboer-majoor stok) waarmee in combinatie met de grote trom, bevelen aan het orkest worden gegeven. Daarnaast kan de mace ook als showelement gebruikt worden door een combinatie van worpen, loophoudingen en draaibewegingen uit te voeren. Tevens is het ook deze persoon die de choreografie uittekent voor de taptoes. De tamboer-majoor van de Gemeentelijke Harmonie onderscheidt zich van het orkest door een bandelier in de kleuren van Koksijde en een witte stormkoord te dragen. Onze harmonie beschikt over twee uitstekende tamboer-majoors die elk hun eigen stijl hanteren:

Ronny Strobbe (Franse stijl):                                     Lennert Schreel (Engelse en Amerikaanse stijl):